• Trang chủ
  • Tổ chức tài chính hợp tác xã lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ chức tài chính hợp tác xã lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.762] Crédit Agricole Group (Pháp): Tổ chức tài chính hợp tác xã lớn nhất thế giới

21-11-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Hợp tác xã tài chính lớn nhất thế giới là Tập đoàn Crédit Agricole của Pháp. Tổng tài sản của Tập đoàn đạt khoảng 2,71 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.