• Trang chủ
  • Tổ hợp mạng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ hợp mạng

Top 100 công ty công nghệ trên thế giới (P.24) - Cisco System (Hoa Kỳ) : Nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp phần cứng và phần mềm cho mạng nội bộ và mạng Internet

12-01-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Tập đoàn Hệ thống Cisco được thành lập năm 1984 bởi hai nhà khoa học về máy tính và bắt đầu trở nên nổi tiếng năm 1990. Sản phẩm đầu tiên của công ty là "Bộ định tuyến", kết nối với phần mềm và phần cứng hoạt động như hệ thống giao thông trên tổ hợp mạng TCP/IP1 để tạo ra mạng Internet (Giống trong các doanh nghiệp gọi là Intranet – Mạng nội bộ).