• Trang chủ
  • Tổ nghề - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổ nghề

Điểm tin Kỷ lục: Ai là nữ doanh nhân đầu tiên của người Việt?

26-10-2020

Lần theo nhiều tài liệu lịch sử, có thể nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam vốn là người thế kỷ XV, bà tổ nghề gốm Chu Đậu Bùi Thị Hý.

Trang 1 của 5 trang (41 bài)12345>Cuối