• Trang chủ
  • Tổng công ty lâm nghiệp việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổng công ty lâm nghiệp việt nam

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 27 năm ngày thành lập Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (4/10/1995 – 4/10/2022)

04-10-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VIF), tiền thân là Tổng Công ty Lâm Sản Việt Nam, được thành lập năm 1995 trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty, Liên hiệp các xí nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vinafor hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, quản lý rừng và chế biến lâm sản.