• Trang chủ
  • Tổng công ty xi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tổng công ty xi
0_nha-may-xi-mang-nghi-son.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021] 26 năm ngày thành lập Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) (11/04/1995 – 11/04/2021)

11-04-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU] Công ty Xi măng Nghi Sơn (NSCC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) với hai tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản là Taiheiyo Xi măng (TCC) và Mitsubishi Vật liệu (MMC), Công ty được thành lập ngày 11/04/1995.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ