• Trang chủ
  • Tờ báo kinh tế bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tờ báo kinh tế bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của việt nam

TOP 100 kỷ lục bất biến Việt Nam (P.69): Nông cổ mín đàm – Tờ báo kinh tế bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam

17-08-2022

(kyluc-top) – Năm 1901, tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ là Nông cổ mín đàm ra đời ở Nam kỳ do Lương Khắc Ninh làm chủ bút ra đời. Nhiều bài viết trên Nông cổ mín đàm đã cổ vũ người Việt thay đổi tư duy kinh tế, chú trọng vào việc làm ăn kinh doanh.