• Trang chủ
  • Tashi và nungshi malik - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tashi và nungshi malik
62784_At_Mt_McKinley_Summit.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.745] Tashi và Nungshi Malik (Ấn Độ): Cặp song sinh đầu tiên trên thế giới chinh phục 7 ngọn núi cao nhất của 7 khối lục địa

08-01-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Tashi và Nungshi Malik được gọi là 'Cặp song sinh Everest'. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2014, sau khi leo lên Núi Vinson ở Nam Cực, họ đã trở thành cặp song sinh và chị em đầu tiên trên thế giới chinh phục Seven Summits cùng nhau.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ