• Trang chủ
  • Taxi mai linh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Taxi mai linh
0_nien-lich_wowtime_MaiLinh_Group_3_tuyentruyen_chon.JPG

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 28 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (12/07/1993 - 12/07/2021)

11-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (gọi tắt là Tập đoàn Mai Linh – Mai Linh Group), tiền thân là Công ty TNHH Vận tải hành khách và Du lịch Mai Linh, được thành lập ngày 12/7/1993 tại TP. Hồ Chí Minh, do ông Hồ Huy sáng lập.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ