• Trang chủ
  • Tel aviv - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tel aviv
0_Biscuits_Cheese_Foods_Olives.jpg

Vegan Fest - sự kiện dành cho người ăn chay 'lớn nhất thế giới' tổ chức tại Iran

11-06-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Sự kiện kéo dài 3 ngày bao gồm workshops nấu ăn, bài giảng, các hoạt động và các sản phẩm thuần chay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ