• Trang chủ
  • Teladoc health - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Teladoc health

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P34 - Teladoc Health, Inc. (Texas) : Công ty cung cấp dịch vụ y tế online đầu tiên Hoa Kỳ

29-04-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Teladoc Health, Inc. là một công ty chăm sóc sức khỏe ảo và y tế từ xa đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ. Được quảng cáo là công ty y tế từ xa đầu tiên và lớn nhất ở Hoa Kỳ, Teladoc Health được thành lập vào năm 2002 và đã mua lại các công ty như BetterHelp vào năm 2015, Best Doctors vào năm 2017 và Advance Medical vào năm 2018.