• Trang chủ
  • Telehealth - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Telehealth

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P991 - Teladoc Health, Inc. (Texas) : Công ty cung cấp dịch vụ khám bệnh trực tuyến lớn nhất Hoa Kỳ theo giá trị vốn hóa thị trường

18-11-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Tính đến tháng 11 năm 2021, Teladoc Health có giá trị vốn hóa thị trường là 21,58 tỷ đô la. Điều này làm cho Teladoc Health trở thành công ty có giá trị thứ 930 trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường và là công ty cung cấp dịch vụ khám bệnh trực tuyến lớn nhất Hoa Kỳ cũng như thế giới. (theo companymarketcap.com).