• Trang chủ
  • Tezos blockchain - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tezos blockchain
0_GAP.jpg

Thương hiệu thời trang Gap trình làng BST NFT đầu tiên trên Tezos Blockchain

15-01-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Các bộ sưu tập kỹ thuật số của Gap sẽ có sẵn bắt đầu từ ngày 13 tháng 1.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ