• Trang chủ
  • Thành lũy bằng đá duy nhất đông dương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành lũy bằng đá duy nhất đông dương

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.231) - Thành Nhà Hồ (Việt Nam): Tòa thành lũy bằng đá quy mô lớn độc nhất còn sót lại ở Đông Dương

01-10-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Thành nhà Hồ là di tích lịch sử được xây dưới triều Trần. Đây là thành lũy bằng đá duy nhất còn sót lại ở Đông Dương và là thành lũy bằng đá hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.