• Trang chủ
  • Thành nhà hồ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành nhà hồ

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.43) Thành Nhà Hồ- kiệt tác tòa thành đá hơn 600 năm tuổi ở xứ Thanh (1397- 2022)

17-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Thành nhà Hồ là tòa thành đá độc đáo có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam và Đông Nam Á. Công trình được Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397, từng được coi là kinh đô, trung tâm văn hóa chính trị xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.