• Trang chủ
  • Thành phố châu á có tên dài nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố châu á có tên dài nhất thế giới

Thành phố châu Á có tên dài nhất thế giới

16-05-2019

Nếu muốn đọc tên đầy đủ của thủ đô Thái Lan, bạn sẽ phải kiên nhẫn vì nó gồm 169 chữ cái.