• Trang chủ
  • Thành phố mới của bắc ninh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố mới của bắc ninh

Những công trình trăm tuổi ở thành phố mới của Bắc Ninh

24-09-2021

Đền Đô ở TP Từ Sơn được ví như vùng đất khí thiêng hội tụ, nơi thờ tự các bậc đế vương triều Lý.