• Trang chủ
  • Thành phố tồn tại ngắn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố tồn tại ngắn nhất thế giới

Thành phố tồn tại ngắn nhất thế giới, mỗi năm 8 ngày, ngày thứ 9 bị phá hủy hoàn toàn

11-03-2019

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là một thành phố đúng nghĩa nhưng nó vẫn được công nhận.