• Trang chủ
  • Thành phố việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thành phố việt nam

Hành trình Tìm kiếm và quảng bá các giá trị đặc biệt của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

05-11-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Các giá trị Kỷ lục – Top – Best của địa phương được xem xét, đánh giá trong phạm vi địa phương, là tiền đề, cơ sở để xây dựng các tiêu chí xác lập các giá trị mang tầm quốc gia và thế giới cho chính địa phương.