• Trang chủ
  • Thép không gỉ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thép không gỉ

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1528 - North American Stainless (Kentuckey): Nhà máy sản xuất thép không gỉ tích hợp toàn diện lớn nhất tại Hoa Kỳ

26-08-2023

(kyluc.vn - uskings.us) North American Stainless (NAS) là một nhà máy sản xuất thép không gỉ tại Kentucky, Mỹ. Được thành lập vào năm 1990, qua nhiều thập kỷ đổi mới và phá triển, NAS đã trở thành nhà sản xuất thép không gỉ tích hợp toàn diện lớn nhất Hoa Kỳ, với công suất sản xuất đạt 1,4 triệu tấn mỗi năm và tạo việc làm cho 1.600 công-nhân viên.