• Trang chủ
  • Thông báo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thông báo

Thông báo thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) từ ngày 01/10/2023

19-09-2023

(Kyluc.vn - VietKings) Do nhu cầu mở rộng không gian làm việc, từ ngày 01/10/2023, Văn phòng Công ty CP Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) – Viện Kỷ lục Việt Nam (VietMaster) sẽ chuyển địa điểm giao dịch, làm việc mới.