• Trang chủ
  • Thương hiệu viễn thông - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thương hiệu viễn thông

Viettel là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Đông Nam Á

02-02-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Viettel là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Đông Nam Á và thứ 17 thế giới, theo Brand Finance Global 500 mới nhất.