• Trang chủ
  • Thương mại - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thương mại

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 28 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (07/02/1995 – 07/02/2023)

07-02-2023

(nienlich.vn) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) tiền thân là Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức được thành lập ngày 07/02/1995, trên cơ sở hợp nhất Công ty Thương Nghiệp Tổng hợp Thủ Đức (9/1976) và Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Thủ Đức (6/1979).

Trang 5 của 36 trang (358 bài)Đầu<12345...>Cuối