• Trang chủ
  • Thư viện sách và tư liệu lớn nhất việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thư viện sách và tư liệu lớn nhất việt nam

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.59) Thư viện quốc gia Việt Nam (Hà Nội) - Thư viện sách và tư liệu lớn nhất Việt Nam

05-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 29/11/1917, cách nay tròn 100 năm, Thư viện Trung ương Đông Dương (tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày nay) được thành lập, ghi dấu mốc đáng nhớ trong sự phát triển của ngành thư viện Việt Nam. Đến nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam là nơi có vốn tài liệu lớn nhất trong cả nước, với tổng số trên 2,5 triệu đơn vị tư liệu.