• Trang chủ
  • Thần tượng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thần tượng
0_v-bts.jpg

Nam thần tượng V của nhóm BTS phá 2 kỷ lục thế giới trên tài khoản Instagram

15-12-2021

(kyluc.vn) Sau khi mở tài khoản Instagram cá nhân, V (BTS) đã lập 2 kỷ lục, đây là một thành tích đáng tự hào.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ