• Trang chủ
  • Thần y jīvaka komārabhacca - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thần y jīvaka komārabhacca

VIETKINGS - Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới (12): Jivaka Kumar Bhaccha, ông tổ của nghệ thuật mát-xa Thái Lan

04-01-2019

KYLUC.VN - Bác sĩ gốc Ấn Độ Jivaka Kumar Bhacca, sống trong thời Đức Phật, được coi là cha đẻ của y học cổ truyền và mát xa Thái Lan.