• Trang chủ
  • Thể thao - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thể thao
0_Chinlone_Burma.jpg

Top 100 sự kiện nổi bật của Asean – P.89: Waso Chinlone Festival (Myanmar): Sự kiện thể thao truyền thống nổi tiếng và lớn nhất ở Myanmar

14-09-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Lễ hội Waso Chinlone là một trong những sự kiện thể thao truyền thống nổi tiếng và lớn nhất ở Myanmar.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 21 trang (203 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ