• Trang chủ
  • Thịt nhân tạo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thịt nhân tạo

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.811] Aleph Farms (Israel): Công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất thịt nhân tạo từ ngoài không gian

07-07-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Vào tháng 9 năm 2019, Aleph Farms đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc nuôi cấy thịt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.