• Trang chủ
  • Thủ tục chôn cất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thủ tục chôn cất

10 thủ tục chôn cất người chết kì lạ nhất trên thế giới

30-04-2016

Chôn cất và hỏa táng người chết là hai hình thức mai táng phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ở rất nền văn hóa trên thế giới có cách thức mang táng người chết rất đặc biệt: ngâm bùn xác chết, thiên táng, đóng băng...