• Trang chủ
  • Thủy tinh hóa - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thủy tinh hóa

Trung Quốc xử lý chất thải hạt nhân thành thủy tinh

16-09-2021

(kyluc.vn – Worldmark.world) Nhà máy đầu tiên khánh thành tại Tứ Xuyên hôm 11/9 để xử lý lượng chất thải hạt nhân ngày càng tăng bằng phương pháp thủy tinh hóa.