• Trang chủ
  • Thang cuốn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thang cuốn

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm - 15.03.2023 – Kỷ niệm 131 năm ngày phát minh thang cuốn của Jesse Wilford Reno được cấp bằng sáng chế (1892)

14-03-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Vào ngày 15 tháng 3 năm 1892, Jesse W Reno được cấp bằng sáng chế cho “thang máy nghiêng”. Được sử dụng đầu tiên như một trò chơi giải trí, thang máy nghiêng là một trong những mô hình hoạt động đầu tiên của cái mà ngày nay chúng ta gọi là thang cuốn.