• Trang chủ
  • The cirata floating solar park - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The cirata floating solar park

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.1215. The Cirata (Indonesia): Công viên quang điện mặt trời nổi lớn nhất Đông Nam Á

01-03-2024

(kyluc.vn - Aseanrecords.world) Công viên quang điện mặt trời nổi Cirata là công viên quang điện mặt trời nổi đầu tiên của Indonesia, được phát triển trên hồ chứa Cirata ở tỉnh Tây Java. Dự án này được phát triển bởi Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi (PMSE), một liên doanh của Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) và Perusahaan Listrik Negara (PLN).