• Trang chủ
  • The cultural season - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The cultural season

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.295) – The Cultural Season (Campuchia) : Chương trình tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số Campuchia đầu tiên tại Đông Dương

31-12-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) The Cultural Season là chương trình được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 nhằm tôn vinh sự đa dạng và phong phú về văn hóa của Vương quốc Campuchia.