• Trang chủ
  • The dubai tram - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > The dubai tram

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.198] - The Dubai Tram (UAE): Mạng lưới xe điện sử dụng cửa chắn lên tàu đầu tiên trên thế giới

07-08-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) The Dubai Tram, UAE là mạng lưới xe điện sử dụng cửa chắn lên tàu đầu tiên trên thế giới.