• Trang chủ
  • Thiếu niên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thiếu niên
0_Film-Festival-1.jpg

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1248 - Liên hoan Phim Tài năng Trẻ Toàn quốc (Seattle) : Liên hoan phim lớn nhất tại Hoa Kỳ dành cho những nhà làm phim có độ tuổi dưới 24

23-09-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Liên hoan phim quốc gia dành cho giới trẻ tài năng (National Film Festival for Talented Youth; viết tắt: NFFTY) là liên hoan phim lớn nhất, có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho các nhà làm phim mới nổi từ 24 tuổi trở xuống. Vào năm 2022, chúng tôi đã trình chiếu hơn 250 bộ phim ngắn tuyệt vời đại diện cho 30 tiểu bang và 39 quốc gia của Hoa Kỳ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ