• Trang chủ
  • Thiện ác - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thiện ác

Bách niên trường thọ (P.106): Niềm tin thiện ác tác động trực tiếp đến tuổi thọ con người

05-09-2016

Những nghiên cứu khoa học tiến hành trong thời gian qua đang dần dần minh chứng một triết lý quan trọng bậc nhất trong đạo dưỡng sinh của người xưa: Dưỡng sinh không bằng dưỡng tính! Biểu hiện thiện ác trong cuộc sống hàng ngày của một người không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ của họ.