• Trang chủ
  • Thuỵ điển - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Thuỵ điển

[Worldkings] Top 100 sự kiện sáng tạo đổi mới trên thế giới (P. 77) “Gã khổng lồ” năng lượng tái tạo RWE sẽ tiên phong sử dụng tua-bin gió bằng gỗ để giảm lượng khí thải (Thuỵ Điển)

04-04-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Các công ty Thụy Điển sử dụng tuabin gió bằng gỗ cho các trang trại gió trong tương lai. Tua bin gỗ sẽ được chế tạo để giảm đáng kể lượng khí thải.

Trang 2 của 2 trang (19 bài)Đầu<12