• Trang chủ
  • Tiêu dùng và gia dụng lớn của úc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiêu dùng và gia dụng lớn của úc

Top 50 những trang web bán hàng lớn nhất thế giới (P.38) - coles.com.au (Úc): Trang web bán các sản phẩm thực phẩm, tiêu dùng và gia dụng lớn của Úc

14-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Với trang web mới và mô hình thực hiện đơn hàng, Coles Online đã tiến hành một chương trình mở rộng tích cực để mở rộng các khu vực giao hàng ra ngoài Melbourne và Sydney, hai thành phố duy nhất được đưa vào chương trình trực tuyến kể từ năm 1999.