• Trang chủ
  • Tiếng nói của đá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiếng nói của đá

Sẽ có Trung tâm Thạch học nhân sinh đầu tiên tại Việt Nam

09-10-2019

Từ những nghiên cứu khoa học chuyên sâu được trình bày tại hội thảo, các nhà khoa học đầu ngành về địa chất, khoáng học, thạch học, ngọc học, triết học,… đã thống nhất hình thành một phân ngành nghiên cứu tổng hợp chuyên sâu mới, đó là “Thạch học nhân sinh”.