• Trang chủ
  • Tiểu chủng viện - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tiểu chủng viện

TOP 100 Hồng bảo Kỷ lục Thế giới tại Việt Nam (P.30) Tiểu chủng viện Làng Sông (Bình Định): Nơi lưu dấu quá trình hình thành chữ Quốc ngữ – [VIETKINGS-TOPPLUS đề cử]

01-04-2024

(kyluc.vn) Nằm giữa một cánh đồng lúa xanh ngát ở Bình Định, tiểu chủng viện Làng Sông không chỉ là một di tích tôn giáo có giá trị về kiến trúc, văn hóa, mà còn gắn liền với lịch sử hình thành chữ quốc ngữ ở Việt Nam.