• Trang chủ
  • Tianjin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tianjin

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.680] Tianjin Port (Trung Quốc): Cảng container không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới

25-11-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Cảng này được cung cấp năng lượng từ gió và năng lượng mặt trời, không phát thải carbon để tiêu thụ và sản xuất năng lượng.