• Trang chủ
  • Tim mạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tim mạch

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.358] Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E (Hà Nội): Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam tái tạo van tim từ màng tim tự thân

18-02-2020

(Kỷ lục - VietKings) Năm 2018, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia buổi Hội thảo trực tuyến quốc tế về phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng phương pháp Ozaki.

Trang 2 của 2 trang (17 bài)Đầu<12