• Trang chủ
  • Tin trưa 16.09.2021 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tin trưa 16.09.2021

[WORLDKINGS] Tin trưa 16.09.2021 - Pin lithium lưu huỳnh pha đường mang triển vọng gấp 5 lần dung lượng

16-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Chỉ đơn giản bằng cách thêm chất phụ gia gốc đường, Các nhà nghiên cứu từ Viện Năng lượng Monash đã tạo ra một đối thủ với pin lithium-ion lâu dài hơn, nhẹ hơn, bền vững hơn cho hàng không, xe điện và tàu ngầm.