• Trang chủ
  • Tin trưa 18.09.2021 - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tin trưa 18.09.2021

[WORLDKINGS] Tin trưa 18.09.2021 - Kokoon NightBuds: Tai nghe nhét tai thông minh cho giấc ngủ ngon hơn

18-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) NightBuds của Kokoon là tai nghe cảm biến giấc ngủ nhỏ, hoạt động với ứng dụng tích hợp mới để chăm sóc giấc ngủ của bạn một cách thông minh.