• Trang chủ
  • Top 100 công trình trên 100 tuổi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 100 công trình trên 100 tuổi

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.59) Phủ Tuy Lý Vương - dấu ấn lịch sử gần 200 năm vườn thơ vang bóng một thời

30-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Phủ Tuy Lý Vương được xây dựng dưới triều Nguyễn (1802-1945), mang những đặc trưng văn hóa xã hội Việt Nam trong thời kỳ này. Sau gần 200 năm tồn tại, Phủ đệ của hoàng tử Tuy Lý Vương vẫn được con cháu bảo tồn gần như nguyên vẹn giá trị nghệ thuật kiến trúc và lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị.

Trang 2 của 6 trang (54 bài)Đầu<12345...>Cuối