• Trang chủ
  • Top 100 công trình trên 100 tuổi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 100 công trình trên 100 tuổi

[WOWTIMES- Top 100 Công trình trên 100 tuổi] (P.49) Thành Điện Hải- pháo đài cổ ghi nên trang sử hào hùng (1813- 2022)

24-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Thành Điện Hải trước là đồn Điện Hải, xây dựng năm 1813 (Gia Long thứ 12) gần cửa biển Đà Nẵng. Đây là công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử to lớn, ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trang 3 của 6 trang (54 bài)Đầu<12345...>Cuối