• Trang chủ
  • Top 100 công ty fintech toàn cầu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Top 100 công ty fintech toàn cầu

Ví MoMo là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 100 Công ty Fintech toàn cầu

11-12-2018

Ví MoMo lần đầu có tên trong Fintech100 - top 100 công ty tài chính công nghệ đột phá toàn cầu, theo công bố của quỹ đầu tư H2 Ventures và KPMG.