• Trang chủ
  • Tp.hồ chí minh - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Tp.hồ chí minh

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2023] Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh: 61 năm khẳng định vị thế đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm kỹ thuật trên cả nước

27-04-2023

(WOWTIMES - VIETKINGS) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng theo định hướng ứng dụng; Phương châm của nhà trường là liên tục đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhằm cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng cao trong các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và khu vực trong thời đại hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa thần tốc như hiện nay.

Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>Cuối