• Trang chủ
  • Trà - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trà
0_image_2022-08-13_082213034.png

[Vietkings - Tin Hay Không Tin Việt Nam] Ngôi chùa ‘dát vàng’ có lịch sử hơn 600 năm ở Trà Vinh nguy nga như cung điện

13-08-2022

Không gian ngập trong sắc vàng của ngôi chùa trông như một cung điện nguy nga.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 21 trang (206 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ