• Trang chủ
  • Trò chơi chung sức - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trò chơi chung sức
0_2711d.jpg

Top Trò chơi truyền hình – P.1 - Family Feud (Chung Sức): Trò chơi trả lời câu hỏi phổ biến dựa trên khảo sát đầy gây cấn

27-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Chương trình này là phiên bản tiếng Việt của chương trình "Family Feud" (Mỹ) - được ra mắt vào năm 1976 và phát sóng từ đó đến nay, với Steve Harvey là dẫn chương trình từ năm 2010.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ