• Trang chủ
  • Trương mỹ vân - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Trương mỹ vân

Du thơ đất nước Việt Nam: Trải lòng của Kỷ lục gia tại nước Bỉ với 6.300 câu thơ Lục bát

14-01-2019

(Kỷ lục VIETKINGS) Đọc Du thơ đất nước Việt Nam, người đọc được đi dọc miền đất nước, tìm hiểu các địa danh, ngành nghề, các đặc trưng ẩm thực văn hóa vùng miền... Điều đặc biệt, quyển thơ được sáng tác bởi một Việt kiều hiện sống tại nước Bỉ hơn 15 năm.